»Roboter-Akt«, aus dem Portfolio »Polaroid SX-70-Art«, 1980–1990

"Roboter-Akt", Polaroid SX-70, © Friedhelm Denkeler 1984, Bild 16 von 24