»Tina 1«, aus dem Portfolio »Polaroid SX-70 1980–1990«

"Tina 1", Polaroid SX-70,  © Friedhelm Denkeler 1989, Bild 11 von 24