»Echinopsis«, aus dem Portfolio »Polaroid SX-70-Art«, 1980–1990

"Echinopsis", Polaroid SX-70, © Friedhelm Denkeler 1980, Bild 4 von 24